บ้านเขาเต่า

บ้านเขาเต่า

บ้านเขาเต่า

บ้านเขาเต่า เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินมาทางใต้ 7-8 กิโลเมตร หมู่บ้านเขาเต่าุถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายทะเล ปัจจุบันชาวบ้านของหมู่บ้านเขาเต่านี้ ส่วนมากจะทำอาชีพประมง และค้าขาย แต่เดิมชาวบ้านจะทำประมงเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวเท่านั้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2507 สมเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่า จึงทรงรับสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมทอผ้าฝ้ายด้วยมือ ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามารับการอบรมและยึดอาชีพทอผ้าฝ้ายเป็นอาชีพเสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากอาชีพประมงนับตั้งแต่นั้นมา

ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า ปัจจุบันทางกลุ่มโครงการได้มีการพัฒนาจากการทอผ้าขาวม้า มาเป็นผ้าที่มีลายการทอยกดอกลายต่างๆ เช่น ลายดอกบานชื่น ลายดอกดาหลา รวมถึงยังมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเขาเต่า คือ ลายก้างปลา ลายคลื่นทะเล ลายลูกเต๋า ลายดอกมณฑาทอง และผ้าขาวม้าลายเก้าเส้น อีกทั้งบริเวณภายในโครงการยังมีสิ้นค้า OTOP  จัดจำหน่ายอีกมากมายเพื่อให้นีกท่องเที่ยวได้แวะเข้ามาเลือกชมกัน

บ้านเขาเต่าได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชม เลือกซื้องานฝีมือการทอผ้าฝ้ายด้วยมือที่ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าฝ้ายหมู่บ้านเขาเต่า เข้ามาทางหมู่บ้านเขาเต่า (ซอย หินหิน 101) ศูนย์ฝึกอบรมนี้จะอยู่ทางด้านขวามือ เปิดทำการตั้งแต่ 08.00 น.-17.00 น. ทุกวัน