วนอุทยานเขานางพันธุรัต

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

วนอุทยานเขานางพันธุรัต แหล่งขุนเขาอันงดงามที่าตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ท่านได้ทรงให้อนุรักษ์พื้นที่ บริเวณ เขานาง พันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตำนานที่ได้เล่า สืบต่อกันมาเกี่ยวกับนางพันธุรัตใน วรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง อันทรงคุณค่าต่อประเทศไทย วนอุทยานเขานางพันธุรัต มีพื้นที่วนอุทยานประมาณ 1,562 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542

วนอุทยานเขานางพันธุรัต ในตำนานกล่าวไว้ว่า นางพันธุรัตเป็นยักษ์รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่งพระสังข์ได้เข้าไปในเขตหวงห้ามลงไปชุบตัวในบ่อทองเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี นางพันธุรัต กลับมาไม่พบพระสังข์ก็ออกตามหา นางพยายามอ้อนวอนให้พระสังข์กลับแต่ไม่เป็นผล นางพันธุรัตเสียใจ จนอก แตกตายตามตำนานเมืองเพชร พอนางพันธุรัตตาย พระสังข์ก็ได้จัดการทำศพ ร่างของนางก็กลายเป็นภูเขา ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “เขานางนอนหรือเขานางพันธุรัต” จนถึงทุกวันนี้

การเดินทางสำหรับการไปเที่ยววนอุทยานเขานางพันธุรัต
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้เส้นทางทั้งหมด 2 เส้นทาง

เส้นทางแรก จากตัวเมืองเพชรบุรี ไปตามถนนเพชรเกษม (เพชรบุรี-ชะอำ)  กิโลเมตรที่ 197-198  (เลยโรงงาน outlet ใหม่ ประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงแยกนิคม)  มีทางแยกซ้ายทางไปวัดป่าสุทธิคุณ เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร

เส้นทางที่สอง เข้าถนนสายเลียบทะเลชะอำ-หาดเจ้าสำราญ ผ่านสะพานคลองขุดของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผ่านถนนวัดหนองตาพดเชื่อมถนนสายนิคม (เขื่อนเพชร)-บ้านหนองตาพด ถึงสู่วนอุทยาน เขานาง พันธุรัตระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ทางเข้าวนอุทยานเขานางพันธุรัตจะเป็นถนนดินแดง ลูกรังเพราะถนน เป็นหลุมบ่อตลอดระยะทางรวมทั้งฝุ่น