วิกหัวหิน

วิกหัวหิน

วิกหัวหิน

วิกหัวหิน ศิลปะสถานเพื่องานศิลป์และการละครแห่งใหม่ของประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิกหัวหิน ที่มาของชื่อนี้มาจากคำว่า “วิก” เป็นคำที่คนไทยเคยใช้เรียกสถานที่จัดมหรสพในยุคปลายรัชกาลที่ 7 เช่น วิกลิเก วิกจำอวด คำภาษาอังกฤษว่า Vic มาจากการเรียกชื่อย่อของโรงละคร Royal Victoria Theater ในปลายศตวรรษที่ 17 วิกหัวหิน ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหิน ที่เต็มไปด้วยอดีตและความทรงจำ เมืองเล็กๆ ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นตำหนักประทับแรม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงสร้าง พระราชวังไกลกังวล เป็นวังส่วนพระองค์ ในปัจจุบันได้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานฤดูร้อนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงประทานองค์ความรู้มากมายจาก โครงการทดลองของพระองค์ท่าน และโรงละครแห่งนี้ จะเป็นสถานที่แห่งใหม่ ที่สร้างความทรงจำให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วิกหัวหิน ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ ภัทราวดี มีชูธน ได้สร้างสรรค์ให้ที่นี่เป็นศิลปะสถานเพื่องานศิลป์และการละครแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ที่ทุ่มเทสร้างวิกหัวหินโดยมุ่งหมายให้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม แบบครบวงจร ทั้งการแสดง การละคร นิทรรศการ รวมไปถึงการเปิดโรงเรียนที่มีชื่อว่า “โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน” นอกจากนี้ยังมีการเปิดสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ให้เรียนรู้และรู้จักการผสานความรู้ทางวิชาการกับจินตนาการสร้างสรรค์ให้ เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบ ของการแสดงและนิทรรศการอันมีคุณค่าและสวยงาม เพื่อสร้างเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาต่อ ให้เยาวชนเป็นประชาชนพลเมืองของชาติที่มีคุณค่า มีคุณธรรม และมีความสุข