สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า พลับพลาสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี

ด้านอาคารโดยรอบ เป็นสถาปัตยกรรมได้รับยกย่องเป็นอาคารอนุรักษ์ อาคารสถานีรถไฟ หัวหินเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมวิคทอเรียเช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟหัวหิน ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุด ในประเทศไทย อาคารรถไฟหลังแรกก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2454 แต่อาคารที่เห็นในปัจจุบัน สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2469 โดยพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการรถไฟ แห่งกรุงสยาม และหากใครมาหัวหินก็ ต้องมาถ่ายรูปคู่กับป้ายสถานีรถไฟนับว่าเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้องสมุดการรถไฟ หัวหิน เป็นห้องสมุดรถไฟบริการประชาชนแห่งที่ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน ซึ่งลักษณะห้องสมุดได้มีนำโบกี้รถไฟเก่าขนาดใหญ่อายุกว่า 50 ปี จำนวน 2 โบกี้มาตั้งไว้ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวหิน และจัดทำเป็นรูปแบบสวนหย่อม โบกี้รถไฟเก่า เป็นโบกี้ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นโบกี้แบบเจอาร์เว็บ ความยาว 21 เมตร จำนวน 2 โบกี้

ถูกปลดระวางและมีอายุเก่าแก่มากกว่า 50 ปี ตัวโบกี้ได้ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ด้วยการทาสีและปรับแต่งภายในตู้รถไฟใหม่ ได้ถูกลำเลียงจากกองซ่อมบำรุงรถรถดีเซลรางกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย มายังบริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์คือการเป็นห้องสมุดรถไฟบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี เป็นห้องสมุดรถไฟแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งการรถแห่งประเทศไทยได้มีจัดสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น