สวนสนประดิพัทธ์

สวนสนประดิพัทธ์

สวนสนประดิพัทธ์

สวนสนประดิพัทธ์เป็นสวนที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กม. โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษมที่กม. 240 เข้าไปประมาณ 500 เมตร ใกล้ชายหาด สวนสนประดิพัทธ์ห่างจาก กรุงเทพ ประมาณ 190 กม. เป็นสวนพักผ่อนที่ติดชาดหาดอันสวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติ บริการภายในสวนสนประดิพัทธ์ มีสถานที่พักประกอบด้วยโรงแรมหรูริมชายหาด ขนาด 160 ห้อง อาคารบังกะโล บ้านพักตากอากาศหลังเดี่ยวติดชายหาด และเรือนนอน สำหรับพักเป็นหมู่คณะ  มีรถโดยสารคอยบริการจากหัวหินไปยังสวนสนทุกๆ 20 นาที สวนสนประดิพัทธ์อยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบ พื้นที่รวมทั้งหมด 1,065 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา