เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบ เป็นเขาอยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือจากถนนเพชรเกษมที่กิโลเมตร 235 เข้าไปประมาณ 500 เมตร โดยมีชุมชนเขาตะเกียบอยู่ก่อนถึงทางขึ้นเขา เขาตะเกียบเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเลบนยอดเขามีทางเดินขึ้นไปสามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะเล และตัวเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม  ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อย เขาตะเกียบตั้งอยู่ริมทะเล คั่นระหว่างหาดหัวหิน และหาดสวนสนประดิพัทธ์ วิวที่เห็นจึงแตกต่างกันกับเขาหินเหล็กไฟ เมื่อนักท่องเที่ยวยืนอยู่บนจุดชมวิวให้มองย้อนลงไปเบื้องล่างยังหาดหัวหิน ก็จะเห็นโค้งหาดหัวหินได้อย่างสวยงาม และยังมองเห็นเกาะสิงโต เกาะเล็ก ๆ ได้อีกด้วย

บริเวณช่วงก่อนขึ้นเขาตะเกียบเป็นแหล่งขายอาหารทะเลที่ ทั้งสดสะอาดและแห้งให้บริการนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวหลายร้าน นอกจากนี้ใกล้ๆกันตรงข้ามกับเขาตะเกียบยังมีภูเขาขนาดย่อมๆที่ชื่อเขาไกรลาส บริเวณด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดเขาไกรลาส นักท่องเที่ยวไม่สามารถขับรถขึ้นไปได้ แต่ทางวัดก็ได้ทำบันไดให้เดินขึ้นไปยังยอดเขาซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองหัวหิน เช่นกัน

การเดินทางไป เขาตะเกียบอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 5  กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือจากถนนเพชรเกษมที่กิโลเมตร 235 (สามแยกเขาตะเกียบ-ปราณบุรี) เข้าไปประมาณ 500 เมตร สามารถขับรถยนต์ขึ้นไปได้