cicada market ตลาดจั๊กจั่น

cicada market ตลาดจั๊กจั่น

cicada market ตลาดจั๊กจั่น

Cicada Market  ชิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น เป็นตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่ในบริเวณ “สวนศรี”  ตลาดนัดยามเย็นที่มีการรวบรวมเอาชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ งานแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้มือสอง สินค้าเอสเอ็มอีที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาแสดงและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามา อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเปิดตาและเปิดใจร่วมทำ workshops จากชมรมต่างๆ ไมว่าจะเป็น กลุ่มเล่านิทาน กลุ่มละคร กลุ่มเต้นรำ กลุ่มถ่ายภาพ กลุ่มนักแสดงเปิดหมวก ฯลฯ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีสันและเสริมสร้าง สุนทรียภาพ ท่ามกลางบรรยากาศ Tropical Garden อันร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้งามอายุร่วมร้อยปีภายใต้แนวความคิด ตลาดนัด “เปิดสื่อ-เปิดใจ-เปิดไอเดีย หรือ Open Mind & Open Mat” บนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นด้วย แมกไม้ มากมายกว่า 10 ไร่

ทำใมตลาดแห่งนี้ถึงชื่อตลาดจักจั่น ก็เพราะว่า จักจั่น ผู้ขับลำนำแห่งแสงจันทร์ (Cicada: The Choir of Moonshine) ทุกครั้งเมื่อแสงตะวันพลบค่ำต่ำลงในช่วงฤดูร้อน บรรยากาศของซิเคด้า ที่รายล้อมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่ ก็สว่างไสวจากดวงไฟที่ตกแต่งประดับประดา ล้อรับกับกระแสเสียงแห่งลำนำที่ดังก้องอยู่ทั่วจากศิลปินตัวน้อยอย่างจักจั่นที่ดุจคล้ายจะนัดหมายกันมาประโคมเพื่อประโลมแก่กันและกัน  การส่งเสียงร้องของจักจั่นไม่จำเพาะแค่การหาคู่เท่านั้น แต่เสียงร้องยังสื่อไปในความหมายอื่นอีก เช่น ส่งเสียงเพื่อการคัดค้าน ส่งเสียงเพื่อความพึงพอใจ ส่งเสียงเพื่อการข่มขู่หรือป้องกันตัว เป็นต้น ถึงแม้เสียงจักจั่นที่ดังแข่งขานกันนั้นจะมีสำเนียงเสียงฟังดูไม่แตกต่าง แต่สำหรับตัวพวกมันเองแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะแยกแยะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากตัวใดและเพื่อเจตนาใด ซึ่งแต่ละตัวจะมีความจำเพาะของเสียงที่แตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้ จักจั่นจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของปัจเจกชนผู้ที่มีอุดมคติในทางเดียวกัน  ความคิดแตกต่างแต่ไม่แตกแยก

นอกจากนี้ Cicada Market ยังมีในส่วนของ  Art of Eating  เป็นลักษณะโซนขายอาหาร นานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง มีที่นั่งให้รับประทานเป็นสัดส่วน กว้างขวาง เป็นพื้นที่ศูนย์รวมความอร่อย  ด้วยเมนูเด็ดๆ จากโรงแรมชั้นนำของหัวหิน และอาหารพื้นบ้านที่หากินกันได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน